Socialdanskvällar 2023 VT

Januari
21/1 - Fox & WCS
19.00 Workshop:prova på WCS
20.00 Socialdans

Februari
4/2 - WCS
19.00 Workshop:prova på WCS
20.00 Socialdans

11/2 WCS
19.00 Workshop: WCS nivå forts/medel
20.00 Socialdans

18/2 - Epic Fox night (föranmälan)
18.00 workshop - foxmix
19.00-23.00 socialdans
mer datum kommer